Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare nyheter

2020-05-28
Idag publicerades en artikel som validerar ett emotionsregleringsformulär som användes under datainsamlingen för SOL och SOL-2. Du kan hitta vår artikel här:
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00462

2020-04-21
Vi som arbetar inom projektet är mycket stolta över att kunna presentera den allra första artikeln med longitudinell data, som handlar om kopplingen mellan att skada sig själv i tonåren till psykisk hälsa i ung vuxenåldern. Du kan hitta vår artikel här:
https://doi.org/10.1007/s00787-020-01533-4

2019-04-16
Den 13:e maj kl. 13:00 till 15:00 kommer vi i forskargruppen hålla i ett seminarium på Institutionen för Psykologi där vi presenterar preliminära resultat från projektet. Alla som vill komma och lyssna är ytterst välkomna!
Hur går det för unga vuxna som har haft ett självskadebeteende i tonåren? – Kalendarium

2019-03-05
Under hösten och vintern har vi genomfört flera intervjuer med personer som deltog i SOL-2. Datainsamlingen pågår än, men vi som forskar i projektet vill redan nu rikta våra varmaste tack till er som deltagit och velat dela med er av era upplevelser och erfarenheter. Nästa steg i projektet är att sammanställa allt material och samla det till vetenskapliga rapporter, och vi kommer kontinuerligt uppdatera när resultaten finns att tillgå.

2018-09-03
Benjamin Claréus har påbörjat forskarutbildningen vid Institutionen för psykologi och kommer att skriva sin avhandling om SOL-2. Benjamins avhandling kommer att fokusera på processen att sluta skada sig själv mellan tonåren till ung vuxenålder.

2017-11-06
Den första publikationen inom SOL-2 är nu gjord! Den validerar ett instrument som mäter impulsivitet och som användes under SOL-2. Du kan hitta vår artikel här:

https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.10.001

2017-11-05
Datainsamlingen för huvudstudien har nu avslutats. Tack till alla er som deltog!

2017-09-19
Datainsamlingen för huvudstudien har nu påbörjats.

2017-05-22
Datainsamlingen för pilotstudien har nu avslutats. Tack till alla er som deltog!

2017-04-10
Datainsamlingen för pilotstudien har nu påbörjats.

2017-03-15
Datainsamlingen för SOL-2's första studie är nu avslutad. Tack till alla er som deltog!

2017-02-27
SOL-2 har nu inletts med en tvärsnittsstudie bland unga vuxna. 

2017-01-27
SOL-2 har blivit godkänt av Etikprövningsnämnden i Lund.

2016-10-17
Forskning för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har beviljat anslag till SOL-2, som är en uppföljning av SOL-projektet som genomfördes för 10 år sedan.
Forskning om självskadebeteende får nytt anslag