Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SOL-2

Självkänsla och livssituation hos unga vuxna

Självskadebeteende, det vill säga att en individ medvetet skadar sig själv på olika sätt, är ett växande problem i Sverige idag. Det är relativt vanligt bland ungdomar, och vanligast under mitten av tonåren. Även om de flesta som skadat sig själva i tonåren slutar när de blir äldre, så drabbas vissa unga människor av mer långvariga problem. Det saknas dock forskning på hur självskadebeteende i tonåren är kopplat till mental hälsa och välmående i ung vuxenålder, eller hur det kommer sig att en individ börjar skada sig först de blir äldre.

Projektet Självkänsla och Livssituation hos unga vuxna (SOL-2) ämnar följa upp de individer som deltog i SOL-projektet som genomfördes mellan 2006 till 2008. Syftet med SOL-2 är att undersöka psykologisk anpassning och livskvalitet hos unga vuxna, och hur dessa influeras av faktorer som påverkade individen tio år tidigare (d.v.s. i tonåren). Detta inkluderar självskadebeteende, men även så kallade ätstörda beteenden, det vill säga att en individ på olika sätt har ett problematiskt förhållande till mat, ätande och kroppen.

SOL-2 har därmed både ett tvärsnitts- och longitudinellt perspektiv. Ur ett tvärsnittsperspektiv vill vi undersöka förekomsten av självskadebeteende och ätstörda beteenden i tidig vuxen ålder, och hur detta beteende är kopplat till olika psykosociala faktorer. Över tid så vill vi identifiera och ge en mer komplett bild av vilka faktorer som ökar risken för eller förebygger självskadebeteende, ätstört beteende och mental ohälsa hos unga vuxna.

En ökad förståelse för självskadebeteende samt ätstörda beteenden och hur de förändras över tid kan hjälpa utvecklingen av metoder som kan leda till att beteendena upptäcks tidigt och därmed kan förebyggas eller behandlas, vilket är viktigt för de individer som drabbas men även samhället i stort.

I vår vetenskapliga publikation ”Vad händer med unga vuxna som skadat sig själva i tonåren? En tioårsuppföljning” kan du läsa mer om våra huvudfynd.

What happens to young adults who have engaged in self-injurious behavior as adolescents? A 10-year follow-up - Springer (Nytt fönster)

Bland annat så hittade att risken för depression och ångest i ung vuxenålder var större i synnerlighet för individer som skadade sig upprepade gånger i tonåren, men risken kvarstod om än till lägre grad för personer som skadat sig enstaka gånger. 

Aktuellt under 2021

2021-08-19
Den första oktober 2021 disputerar Njördur Viborg med sin avhandling som handlar om ätstört beteende hos unga flickor. Mer information om tid och plats kan du hitta här: 
Njördur Viborg: "Disordered eating in a community sample of Swedish adolescent girls" | Institutionen för psykologi (lu.se)

2021-04-26
Njördur Viborg, som skriver sin avhandling inom ramen för SOL med fokus på ätstörda beteenden bland unga flickor, har idag sitt slutseminarium. Här kan du hitta mer information:
Njordur Viborg: Disordered eating community sample Swedish adolescent girls - Kalendarium 

2021-03-01
Projektgruppen välkomnar varmt Lo Foster som idag påbörjade sin doktorandutbildning inom projektet. Los avhandling kommer att fokusera på ätstörda beteenden.

Kontakt

Daiva Daukantaitė
daiva [dot] daukantaite [at] psy [dot] lu [dot] se

Lars-Gunnar Lundh
Lars-Gunnar [dot] Lundh [at] psy [dot] lu [dot] se