Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SOL

Självkänsla och livssituation hos tonåringar

Projektet Självkänsla och Livssituation hos tonåringar (SOL) initierades av Lars-Gunnar Lundh och Margit Wångby-Lundh, och pågick mellan 2006 till 2009. Projektet har hittills resulterat i tio olika publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

Syftet med SOL var att undersöka hur välmående och mental ohälsa samverkar med olika typer av maladaptivt beteende (t.ex. självskadebeteende, aggression, ätstörningar), och hur detta påverkar tonåringars livssituation och livskvalitet. Cirka 1000 stycken 14- till 16-åringar från en kommun i Sverige deltog i studien, som genomfördes i två omgångar med ett års mellanrum.

SOL har bidragit till flera viktiga insikter. Till exempel så hade cirka 40 % av tonåringarna som deltog i studien hade skadat sig själva någon gång under det senaste halvåret, men det var bara en liten del av dessa individer som mådde mycket dåligt samt som hade ett allvarligt och upprepat självskadebeteende. Det finns med andra ord dem som någon gång testar att skada sig själva under tonåren, utan att självskadebeteendet fortsätter. Mental ohälsa och ätstörningar ökade risken för att en skulle börja skada sig själv, men endast självskadebeteende ökade risken för att bara flickor och inte pojkar skulle börja må sämre. Många av de som självskadade uppskattade dock att få prata om sin livssituation med en vuxen, trots att inte alla ville berätta om att de skadade sig själva.

SOL finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Kontakt

Jonas Bjärhed
jonas [dot] bjarehed [at] psy [dot] lu [dot] se

Lars-Gunnar Lundh
Lars-Gunnar [dot] Lundh [at] psy [dot] lu [dot] se

Margit Wångby Lund
margit [dot] wangby_lundh [at] psy [dot] lu [dot] se