SOL-2

Självkänsla och livssituation hos unga vuxna

Självskadebeteende, d.v.s. att en individ medvetet skadar sig själv på olika sätt, är ett växande problem i Sverige idag. Det är dock relativt vanligt bland ungdomar, och vanligast i mitten av tonåren. Även om de flesta som skadat sig själva i tonåren slutar när de blir äldre, så drabbas vissa unga människor av mer långvariga problem.

Tidigare forskning har visat att allvarligt självskadebeteende i tonåren ökar risken för fortsatt självskadebeteende och olika psykosociala problem (t.ex. ångest och depression) i tidig vuxenålder.

Projektet Självkänsla och Livssituation hos unga vuxna (SOL-2) ämnar följa upp de individer som deltog i SOL-projektet som genomfördes mellan 2006 till 2009. Syftet med SOL-2 är att undersöka psykologisk anpassning och livskvalitet hos unga vuxna, och hur dessa influeras av faktorer som påverkade individen tio år tidigare (d.v.s. i tonåren).

SOL-2 har därmed både ett tvärsnitts- och longitudinellt perspektiv. Ur ett tvärsnittsperspektiv vill vi undersöka förekomsten av självskadebeteende i tidig vuxen ålder, och hur detta beteende är kopplat till vissa psykosociala och biologiska faktorer eller eventuell samverkan mellan dessa. Från ett perspektiv över tid vill vi identifiera och ge en mer komplett bild av vilka faktorer som ökar risken för eller förebygger självskadebeteende och mental ohälsa hos unga vuxna.

En ökad förståelse för självskadebeteende och hur det förändras över tid kan hjälpa utvecklingen av metoder som kan leda till att beteendet upptäcks tidigt och därmed kan förebyggas eller behandlas, vilket är viktigt för de individer som drabbas men även samhället i stort.

 

Aktuellt

 

2019-04-16
Den 13:e maj kl. 13:00 till 15:00 kommer vi i forskargruppen hålla i ett seminarium på Institutionen för Psykologi där vi presenterar preliminära resultat från projektet. Alla som vill komma och lyssna är ytterst välkomna!
Hur går det för unga vuxna som har haft ett självskadebeteende i tonåren? – Kalendarium

 

2019-03-05
Under hösten och vintern har vi genomfört flera intervjuer med personer som deltog i SOL-2. Datainsamlingen pågår än, men vi som forskar i projektet vill redan nu rikta våra varmaste tack till er som deltagit och velat dela med er av era upplevelser och erfarenheter. Nästa steg i projektet är att sammanställa allt material och samla det till vetenskapliga rapporter, och vi kommer kontinuerligt uppdatera när resultaten finns att tillgå.
 

2018-09-03
Benjamin Claréus har påbörjat forskarutbildningen vid Institutionen för psykologi och kommer att skriva sin avhandling om Sol-2. Benjamin examinerades från masterprogrammet i psykologi i januari 2017 och har sedan dess arbetat som projektassistent för SOL-2.

2017-11-06
Den första publikationen inom SOL-2 är nu gjord! Du kan hitta vår artikel här:

Validation of a Swedish version of the short UPPS-P impulsive behavior scale among young adults - Science direct (Nytt fönster)

2017-11-05
Datainsamlingen för huvudstudien har nu avslutats. Tack till alla er som deltog!

2017-09-19
Datainsamlingen för huvudstudien har nu påbörjats.

2017-05-22
Datainsamlingen för pilotstudien har nu avslutats. Tack till alla er som deltog!

2017-04-10
Datainsamlingen för pilotstudien har nu påbörjats.

2017-03-15
Datainsamlingen för SOL-2's första studie är nu avslutad. Tack till alla er som deltog!

2017-02-27
SOL-2 har nu inletts med en tvärsnittsstudie bland unga vuxna. 

2017-01-27

SOL-2 har blivit godkänt av Etikprövningsnämnden i Lund.

2016-10-17

Forskning för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har beviljat anslag till SOL-2, som är en uppföljning av SOL-projektet som genomfördes för 10 år sedan.

Forskning om självskadebeteende får nytt anslag

Kontakt

Daiva Daukantaitė
daiva [dot] daukantaite [at] psy [dot] lu [dot] se

Lars-Gunnar Lundh
Lars-Gunnar [dot] Lundh [at] psy [dot] lu [dot] se

Sol på hus O.