Nätverket för social kognition

Social kognition handlar om hur människor uppmärksammar, kategoriserar, minns och tolkar sin sociala omgivning, samt vilken påverkan detta har på beteende. För närvarande består nätverket av följande forskare, som samarbetar i olika konstellationer.

Fredrik Björklund
Processer bakom moralbedömningar, stereotypering och diskriminering.

Fredrik Björklund - Lunds universitets forskningsportal


Martin Bäckström
Personbedömning i vardagen och arbetslivet.
Martin Bäckström - Lunds universitets forskningsportal
 

Dennis Kahn
Hur psykologiskt avstånd påverkar reaktioner på dilemman där olika moraliska värderingar ställs mot varandra. Särskilt fokus på tillämpad forskning om konflikter mellan grupper.
Dennis [dot] kahn [at] psy [dot] lu [dot] se

Anna Lindqvist
Hur stereotyper om fattiga ser ut, och hur dessa stereotyper påverkar bedömningar av samt beslut kring personer som ingår i gruppen “fattiga”.
Anna Lindqvist - Lunds universitets forskningsportal

Jean-Christophe Rohner
Implicita och explicita attityder; representation, konsekvenser och mätning. Matematiska modeller och konstruktvaliditet. Artificiell intelligens för komplexa beslut inom psykologin.
Jean-Christophe Rohner - Lunds universitets forskningsportal
 

Una Tellhed
Socialpsykologiska processer bakom könsskillnader, med frågeställningar som t ex ”Hur uppstår könsskillnader i yrkesintressen?” ”Varför begär kvinnor lägre lön än män i löneförhandlingar?”.
Una Tellhed - Lunds universitets forskningsportal


Sima Wolgast
Hur ett systematiskt rekryteringsförfarande kan minska diskriminering gentemot rasifierade personer i en urvalssituation.
Sima Wolgast - Lunds universitets forskningsportal

Kontakt

Fredrik Björklund
Professor

046-222 87 75
Fredrik [dot] Bjorklund [at] psy [dot] lu [dot] se