Nätverket för idrotts- och motionspsykologi

Nätverket för idrotts- och motionspsykologi verkar för en bättre förståelse för och utveckling av ett psykologiskt perspektiv i förhållande till fysisk aktivitet, motion och idrott. Exempel på intresseområden är:

 • motivation
 • självförtroende
 • koncentration
 • stress
 • prestation
 • ledarskap
 • talangutveckling
 • karriärutveckling
 • gruppdynamik
 • förebyggande arbete och rehabilitering av idrottsskador
 • idrottspsykologiska färdigheter
 • psykologiska effekter av fysisk aktivitet, motion och idrott.

Vår utgångspunkt som forskare berör ett prestations- såväl som hälsofokus. Det är i sammanhanget av stor vikt att utveckla och utvärdera konkreta arbetssätt som kan vägleda den idrotts- eller motionspsykologiska rådgivarens praktiska arbete.

 

Kontakt

Sofia Bunke, Fil dr

046-222 15 37
Sofia [dot] Bunke [at] psy [dot] lu [dot] se

Forskare

Marie Bergström
Fil.dr., universitetslektor

Sofia Bunke
Fil.dr.
Fysisk aktivitet, transteoretiska modellen, ungdomar, socialt stöd, känsla av sammanhang

Simon Granér
Fil.dr.
Kollektiv kollaps, basket, idrottspsykologi, lagidrottsprestation, roller, beteendesmitta