Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverket för idrotts- och motionspsykologi

Nätverket för idrotts- och motionspsykologi verkar för en bättre förståelse för och utveckling av ett psykologiskt perspektiv i förhållande till fysisk aktivitet, motion och idrott. Exempel på intresseområden är:

 • motivation
 • självförtroende
 • koncentration
 • stress
 • prestation
 • ledarskap
 • talangutveckling
 • karriärutveckling
 • gruppdynamik
 • förebyggande arbete och rehabilitering av idrottsskador
 • idrottspsykologiska färdigheter
 • psykologiska effekter av fysisk aktivitet, motion och idrott.

Vår utgångspunkt som forskare berör ett prestations- såväl som hälsofokus. Det är i sammanhanget av stor vikt att utveckla och utvärdera konkreta arbetssätt som kan vägleda den idrotts- eller motionspsykologiska rådgivarens praktiska arbete.

 

Kontakt

Sofia Bunke, Fil dr

046-222 15 37
Sofia [dot] Bunke [at] psy [dot] lu [dot] se

Forskare

Marie Bergström
Fil.dr., universitetslektor

Sofia Bunke
Fil.dr.
Fysisk aktivitet, transteoretiska modellen, ungdomar, socialt stöd, känsla av sammanhang

Simon Granér
Fil.dr.
Kollektiv kollaps, basket, idrottspsykologi, lagidrottsprestation, roller, beteendesmitta