Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverket för forskning kring prestation under stress

Nätverket verkar för att bättre förstå hur stress påverkar och/eller har ett samband med olika former av prestation.

Varför är denna forskning viktig? Svaren är flera. Många yrkesgrupper arbetar i miljöer som utmärks av stress. Några exempel är anställda inom akutsjukvård, brandförsvar och piloter. Stress i arbetsorganisationen kan också öka risken för att fel och misstag begås. I de flesta fall kan dessa åtgärdas utan konsekvenser, exempelvis misstag som sker i samband med kirurgiska ingrepp, men i värsta fall kan de vara orsak till stora katastrofer. Förutom detta är den negativa effekt stress kan ha på prestationen ständigt närvarande i många människors privatliv. Denna stress kan vara ett resultat av många faktorer, exempelvis tidsbrist och höga krav.

Vikten av att kunna prestera under stress är också väldigt tydlig i större idrottsliga sammanhang där stora summor pengar och personlig och kollektiv prestige ofta står på spel.

Målsättning

Målsättningen med nätverkets forskning är flera. Ett mål är att öka den teoretiska förståelsen för relationen mellan stress och prestation både på ett individ, grupp och organisationsplan och hur denna kunskap kan omsättas i praktiskt tillämpbara situationer. Ett annat är att hjälpa och ge råd åt stressutsatta yrkesgrupper med träning, förståelse och hantering av stress i yrkeslivet.

Exempel på frågeställningar

  • Beslutfattande under akut stress
  • Utbrändhet och arbetsprestation inom vården
  • Coping och prestation under livshotande situationer