Intressentanmälan om praktikant från Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet, Lunds universitet