22

jan

Anette Lidström: "Seeing is Perceiving: Serial Dependence, Information Integration and Truth"

22 januari 2021 12:00 till 13:00 | Planeringsseminarium
Närbild av ett barns blåa öga.

Planning seminar with Anette Lidström.