Ny sommarkurs: Att leda och följa i förändring

I de här förvirrande tiderna har Institutionen för psykologi valt att erbjuda en onlinekurs som möter två upplevda önskemål från samhället: Erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling och utveckla sin egen förmåga att förstå förändringsarbete.

Här berättar Johan Bertlett, universitetslektor vid Institutionen för psykologi och kursansvarig, mer om kursen.

Varför har institutionen startat upp Att leda och följa i förändring?
Institutionen välja att agera i den svåra tid vi befinner oss i just nu gällande Covid-19. Ett sätt som institutionen ser att vi kan bidra är genom att erbjuda en kurs som möter bl.a. två upplevda önskemål från samhället:

  1. Erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling i en tid när både studenter och personer från arbetslivet har tid och utrymme att satsa på sin egen utveckling för att möta den förändring vi befinner oss i.
  2. Erbjuda en kurs med ett innehåll, som i och för sig är ständigt aktuellt, men under rådande omständigheter är synnerligen aktuellt. Nämligen att arbeta med och möjligen utveckla sin egen förmåga att förstå förändringsarbete samt att ta en roll som konstruktivt bidrar till förändringsarbetets genomförande och måluppfyllelse.

Vem vänder sig kursen till?
Kursen vänder sig både till studenter och personer med arbetslivserfarenhet som vill jobba med sin kompetensutveckling för att bättre förstå och med ökad kapacitet jobba med sitt rolltagande i en organisatorisk komplexitet.

Vad lär studenterna sig på kursen?
Det är mycket upp till varje deltagare att själv bestämma, vad de är beredda att satsa. För de som vill kommer det finnas goda möjligheter och ett stöd för varje deltagare att utveckla sina teoretiska kunskaper och sin förmåga att arbeta i ett organisatoriskt sammanhang genom att:

  1. utveckla sin rollförståelse och rolltagande
  2. utveckla sina färdigheter som ledare, följare och förändringsagent och 
  3. undersöka och testa hur det är möjligt att i dessa roller bidra till ledning, följarskap och utveckling av individer och grupper.

Vilka är det som föreläser?
Kursen levereras huvudsakligen av tre personer (legitimerade psykologer eller disputerade inom psykologi) som samtliga har lång och väldokumenterad utbildning och erfarenhet som organisationskonsulter, akademiker och/eller författare. De är samtliga specialiserade inom förändrings- och utvecklingsarbete på individ, grupp och organisationsnivå, ledarskap, medarbetarskap och det systemiska perspektivet. Majoriteten av deras tid arbetar de som konsulter och rådgivare åt chefer och ledningsgrupper, ofta gällande organisationers strategi och ledarskap.

I vilket sammanhang kommer man att ha nytta av de färdigheter man fått under kursen?
Det enkla svaret är i alla organisatoriska sammanhang, från familjen, till kursgruppen och arbetsplatsen. För att nå dit krävs det av var och en att konkretisera lärandet och tydliggöra för en själv vad lärandet betyder för mig i praktiken. Med andra ord att sätta sin roll och sitt lärande i ett sammanhang.

 

Psykologi: Att leda och följa i förändring - Lunds universitet

Fristående kurser - Institutionen för psykologi