Med anledning av coronapandemin: Fortsatta studier hemifrån

Foto av man med läsplatta.

Med anledning av den pågående coronapandemin uppmanas studenter vid Lunds universitet att som utgångspunkt studera hemifrån till och med den 24 januari 2021.

Studieplatser och datorsalar hålls under denna tid tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination.

Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum ska under denna tid hållas stängda.

 

Med anledning av coronaviruset/covid-19 - Lunds universitet

Beslut mot bakgrund av pågående coronapandemi (Covid-19) I 2020-12-21 I (PDF, 362 kB)

 

Har du frågor gällande dina studier? Kontakta studievägledningen vid institutionen.
Studievägledning