Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning om självskadebeteende får nytt anslag

Ett longitudinellt projekt om självskadebeteende från tonåren upp till vuxen ålder fortsätter nu på institutionen för psykologi i samarbete med avdelningen för psykiatri.

Docent Daiva Daukantaite har tillsammans med en forskningsgrupp vid institutionen för psykologi bestående av Lars-Gunnar Lundh, Margit Wångby Lundh, Jonas Bjärehed, Sophie Liljedahl och Åsa Westrin från avdelningen för psykiatri vid Lunds universitet har fått anslag från Forskning för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) för projektet  Hur går det för unga vuxna som har haft ett självskadebeteende i tonåren? En uppföljning efter 10 år. 

- Det är ett projekt som planerar att följa upp de deltagare som var med i projektet initierat av Lars-Gunnar Lundh och Margit Wångby Lundh tio år tidigare. I det tidigare FAS-finansierat projektet undersöktes självskadebeteende, aggressivitet, mobbning, ätstörningar och andra faktorer i ett kommunbaserat sampel av ca 1000 14- till 16-åringar. Projektet har lett till tio publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, berättar Daiva Daukantaite.

Syftet med föreliggande projekt är att undersöka psykologisk anpassning och livskvalitet hos unga vuxna och hur dessa påverkas av de faktorer som påverkade dem 10 år tidigare (dvs i tonåren). Det föreslagna projektet har alltså både ett tvärsnitts- och ett longitudinellt perspektiv. 

- I ett tvärsnittsperspektiv vill vi undersöka förekomsten av självskadebeteende i tidig vuxen ålder och hur det är kopplat till vissa psykosociala och biologiska faktorer och till eventuella interaktionseffekter mellan dessa, förklarar Daiva Daukantaite.

- I ett longitudinellt perspektiv vill vi identifiera och ge en mer komplett bild av olika riskfaktorer och skyddande faktorer i tonåren som predicerar självskadebeteende, psykopatologi, och en god utveckling trots riskfaktorer hos unga vuxna. 

Det växande problemet med självskadebeteende i Sverige och dess potentiellt destruktiva effekt på den psykiska utvecklingen och social funktion hos unga vuxna gör projektet högaktuellt.

- En ökad förståelse för detta problem och hur det utvecklas, samt utveckling av metoder för tidig upptäckt, prevention och behandling är viktiga både för de individer som drabbas och för samhället i stort, menar Daiva Daukantaite.

Studien startar den 1 januari 2017 och kommer att fortgå under tre år.