Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den 17 maj firar vi IDAHOTI – från institutionen kommer ny publikation i ämnet

Universitetshuset med regnbågsflaggor på taket. fotografi
Flaggning den 17 maj, Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi. Foto Ingela Steij Stålbrand

I samband med firandet av internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi (IDAHOTI) kan vi berätta att en artikel från institutionen just accepterats i den främsta tidskriften för dissociation, Journal of trauma & Dissociation. Artikeln har titeln ”Dissociativa upplevelser bland transsexuella kvinnor: En fenomenologisk studie.” I studien genomfördes djupintervjuer med transsexuella kvinnor för att utforska hur de upplever dissociation. Studien visade att nästan alla i studien kände sig frånkopplade sina kroppar och sinnen och även sin omvärld. En majoritet agerade också ut olika personligheter och kände sig känslomässigt avdomnade när de dissocierade. Studien visade att dissociatione minskade efter att deltagarna påbörjat hormonbehandling.

Forskarna bakom studien är professor Etzel Cardeña och Erika Sigurdsson (examinerad från Psykologprogrammet).

Längre fram kommer man kunna tal del av den digitala publikationen i Journal of trauma & Dissociation.

FAKTA dissociation

Dissociation innebär en känsla av erfarenhetsmässig avskildhet när det kommer till förnimmelser, känslor med mera och/eller brist på integrering av psykologiska processer, som till exempel att inte komma ihåg personliga fakta såsom namn etcetera.  (Cardeña & Carlson, 2011)