Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Covid-19: Var beredd på omställningar

Foto av kvinna som biter på en penna vid sin dator.

Här följer viktig information om Covid-19 för dig som är student vid Institutionen för psykologi.


Här följer viktig information om Covid-19 för dig som är student vid Institutionen för psykologi

Fram t.o.m. den 16 februari (läsperiod 1) gäller i stort att föreläsningar och lektioner ges digitalt, medan övriga undervisningsmoment (seminarier, grupparbeten, osv) sker på campus. Variationer kan dock förekomma så håll regelbunden koll på ditt schema! Notera också att vi har fattat beslut om att salstentor i februari månad kommer att ges på distans. Därav en extra uppmaning om att läsa all kursspecifik information noggrant.

Studiemiljöer kommer även fortsättningsvis att hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt. 

Rutiner vid påvisad covidsmitta 
Om du som student varit på plats i lokalerna de två närmaste dagarna innan positivt covidtest så meddela kursansvarig. Nästa steg är en bedömning om det är hög risk för att du har varit i nära kontakt med andra studenter eller lärare, dvs. har det varit svårt eller omöjligt att upprätthålla avstånd enligt de rekommendationer som gäller? Om bedömningen landar i en risk för smittspridning så kommer din kursgrupp att omedelbart ställa om till digitala forum tills utbrottet är över. Vi uppskattar en dialog och tillsammans gör vi det bästa utifrån situationen.


Tack för att du håller avstånd, undviker trängsel, har en god handhygien samt stannar hemma vid minsta symtom och testar dig!
Följ aktuell information på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats. Här hittar du också information om studieplatser https://www.sam.lu.se/covid-19

Ta hand om dig! 
Sofia Bunke, prefekt