Covid-19: Digital undervisning hela vårterminen 2021

Foto av kvinna som biter på en penna vid sin dator.

Information till dig som studerar vid Institutionen för psykologi.

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. På denna sida hittar du information om vad som gäller för undervisningen vid Institutionen för psykologi.

Digital undervisning vårterminen 2021

Samtliga läsperioder under vårterminen 2021 kommer att genomföras digitalt. Alla studenter vid Lunds universitet uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån under vårterminen 2021. 

Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt, kan dock undantas efter beslut av fakultetens dekan. 

Fortsatt gäller att studiemiljöer i fakulteten lokaler hålls stängda till och med initialt den 31 mars. Därefter fattas nytt beslut. Biblioteket i Lund och Helsingborg håller öppet med begränsade öppettider. Ett begränsat antal datorplatser hålls öppna på Eden för de studenter som har behov av detta.

Med anledning av coronaviruset/covid-19  – Lunds universitet

Covid-19 och vårterminen 2021 – Samhällsvetenskapliga fakulteten