Aktuell information om undervisningen vid Institutionen för Psykologi med hänsyn till Covid-19

Foto av en tjej som tittar i en engelsk ordbok.

Det här gäller för studenter vid institutionen för psykologi.

Vad gäller just nu?
Under resten av höstterminen fram till 17/1 kommer undervisningen så långt som möjligt vara digital.

Undantag ges för moment och examinationer som inte kan, eller inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt. Detta handlar till exempel om vissa praktiska moment i professionsutbildningar så som psykoterapihandledning och gruppövningar.

Vad gäller för vårterminen?
Under period 1 (18/1 till 18/2) gäller samma beslut som nu, dvs så långt som möjligt digitalt. Introduktionen av nya studenter på vårterminen kommer också att vara digital.

Efter 18/2 planerar vi att något moment per kurs skall vara på campus.

Håll dig uppdaterad!
Korrekt information om beslut och riktlinjer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds universitet finner du här.

Covid-19 och läsåret 2020/21 - Samhällsvetenskapliga fakulteten