Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning om deprimerade pappor på amerikansk konferens

I början av april presenterade Elia Psouni forskning som hon och hennes medarbetare genomfört kring bland annat “pappadepressioner” på konferensen Society for Research in Child Development (SRCD) Biennial meeting i Austin, Texas.

I början av april presenterade Elia Psouni sin forskning som hon och hennes medarbetare genomfört kring bland annat “pappadepressioner” på konferensen Society for Research in Child Development (SRCD) Biennial meeting i Austin, Texas.

Society for Research in Child Development (SRCD) Biennial meeting hölls i Austin, Texas, 6-8 april i år. Det är en av de största och viktigaste konferenserna i världen inom Utvecklingspsykologi, vilket innebär mycket konkurrens. Samtliga inskickade abstracts blir granskade och många avslås.

Elia Psouni från Institutionen för psykologi fick alla sina bidrag godtagna.
– Mycket glädjande, efter sakkunniggranskning blev samtliga fem inskickade arbeten för vår del accepterade. Jag deltog således i kongressen SRCD2017 med två symposiepresentationer samt tre posterpresentationer. Ännu mer glädjande, samtliga arbeten genomfördes med deltagande av Mastersstudenter på Institutionen, som är därför medförfattare!

Elia Psouni  pratade bland annat om sin forskning kring ”pappadepressioner”.
– Under de senaste åren har jag etablerat och tillsammans med mina studenter genomfört ett flertal studier med fokus på depression hos fäder i den postnatala perioden. Förekomst av besvärande depressiva symptom hos fäder uppskattas till allt från 1-24% beroende på population och mätmetod.

I sina första studier utvecklade Elias forskningsteam mätmetoder för faderlig depression.
– Vi har kunnat beskriva samband mellan olika bakgrundsfaktorer såsom socioekonomiska och relationsfaktorer men även andra psykologiska egenskaper hos pappan, säger hon. I teamet har bland annat medförfattarna Anna Eichbichler, Johan Agebjörn, Hanne Linder, Marlis Wullenkord, Sara Aldén och Linnea Andersson, Sofie Folger, Agnes Nilsson, Josef Huldt och Samuel Junes, deltagit.

Elia Psouni presenterade även resultat från det longitudinella projektet "Barns psykiska hälsa och välbefinnande" i SRCD SYMPOSIUM “Attachment and Family: Influences on Children’s Emotion Regulation and Mental Health at School-age and Adolescence”.

Där fokuseras det på föräldraskapets betydelse för barnets emotionella utveckling i ljuset av det ökade inslaget av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
– Fokus i det longitudinella projektet har varit på utvecklingen av barnens förmåga till självorganisation och emotionell självreglering, samt hur dessa förmågor är relaterade till ångestrelaterade utåtagerande problem under tidig pubertet. Min presentation, med titel “Teenagers’ Attachment and Parent Caregiving Representations: Links to Emotion Regulation and Internalizing/ Externalizing Problems” presenterade resultat från denna studie, berättar Elia Psouni.

Elia Psouni – Lunds universitets forskningsportal (Nytt fönster)

Senaste artiklar

2018-02-21
Jobba hos oss!
Jobba hos oss!
2018-02-15
Sök till Psykoterapeutprogrammet!
Sök till Psykoterapeutprogrammet!
2018-02-12
Pris till yngre forskare i psykologi
Pris till yngre forskare i psykologi
2018-01-15
Arabiska arbetssökande diskrimineras
Arabiska arbetssökande diskrimineras
2018-01-10
Val av prefekt, ställföreträdande prefekt samt styrelse 2018-2020
Val av prefekt, ställföreträdande prefekt samt styrelse 2018-2020

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se