Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kompetensutveckling

Docentur
Du som efter disputation har fördjupat och/eller breddat din forskningserfarenhet och ämneskompetens utöver de krav som gäller för doktorsexamen och sammanlagt ha redovisat väsentliga vetenskapliga arbeten motsvarande minst två doktorsavhandlingar kan ansöka om att bli befordrad till docent vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Redovisa dina meriter för prefekten för att få råd om hur du går till väga vid ansökan. Du kan också diskutera med din avdelningsföreståndare.

Karriär för akademisk personal – S-fak internt

Pedagogisk akademi
Det finns ett utbud av pedagogiska kurser och seminarier inom samhällsvetenskapliga fakulteten och det finns även en pedagogisk akademi som bedömer pedagogiska meriter. Som tillsvidareanställd kan du ansöka om att bli meriterad lärareeller excellent lärare. Till det senare är också knuten en löneförhöjning.

Pedagogisk akademi – S-fak internt

Internationellt utbyte
Som anställd vid Lunds universitet kan du åka till något av våra många partneruniversitet i Europa med finansiering från EUprogrammet Erasmus+ för att skaffa dig internationell erfarenhet, internationella meriter samt utveckla eller fördjupa befintliga kontakter.

Lärare kan ansöka om finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination (minst 2 dagar). Alla anställda kan ansöka om finansiering för jobbskuggning, studiebesök, deltagande i kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till det egna arbetet (minst 2 dagar).

Vänd dig till institutionens internationella koordinator för eventuella frågor och för att på institutionsnivå förankra ditt intresse för internationellt utbyte.

Finansiera lärar-, forskar- och personalmobilitet – Medarbetarwebben

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se


Om webbplatsen