Praktikplatser för psykologkandidater

Under termin 6 på psykologutbildningen gör studenterna en 15 veckor lång praktik på en arbetsplats där det finns möjlighet till handledning av en legitimerad psykolog. Praktikterminen är studenternas viktigaste möjlighet att identifiera sig med sitt kommande yrkesliv. Den är mycket efterlängtad och uppskattad av studenterna och dessutom en möjlighet för praktikplatsorganisationen att marknadsföra sin verksamhet och knyta kontakter med morgondagens psykologer och blivande kollegor.

Varje student som kommer ut på en arbetsplats behöver en handledare. Handledaren ska vara legitimerad psykolog och bör kunna avsätta en handledningstimme i veckan.

Praktikperioden börjar tisdagen den 26/2 och avslutas den 5/6 2013.

Ekonomisk ersättning utgår per kandidat och är för närvarande 7000 kr + sociala avgifter (totalt 10.725kr exkl. moms).

Sedan två terminer tillbaka erbjuder vi en avgiftsfri handledarutbildning som motsvarar 7.5 HP. Utbildningen ges under fem heldagar och löper över två terminer. Kravet för deltagande är att kursdeltagaren under kursens gång handleder studenter, på så sätt varvas teori och praktik. Kursen är ackrediterad som en specialistkurs inom specialistordningen för Sveriges Psykologförbund.

Nästa kursstart är ht-13.

Alla studenter och handledare ska ha fått besked innan utgången av december månad och därför krävs besked snarast!

En del handledare vill själva välja vem som ska göra praktik hos dem och då går det naturligtvis bra. Det kan dock innebära att flera ivriga studenter kommer att höra av sig och ni hamnar i en situation där ni tvingas lägga tid på att välja vem som ska få platsen. Det andra alternativet är att examinator fördelar platserna med hjälp av lottning. Ni anger på blanketten hur ni vill gå tillväga.

Är ni intresserade av att ta emot en student?

Fyll i blanketten och skicka till examinator via e-post eller per brev så snart som möjligt.

Beskrivning av praktikplats

 


Tillbaka

Sidansvarig: Webbansvarig@psy.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
 

Uppdaterad: 2013-05-03

Kontakt

Kati Bergman
Samordnare
Kursansvarig för kurs G, psykologprogrammet

Tel:
+46702848452

E-post:
Kati.Bergman@psy.lu.se

 

Elinor Schad
Hus O, rum 406, Institutionen för psykologi
Examinator kurs G, psykologprogrammet

Tel:
046 - 222 33 94

E-post:
Elinor.Schad@psy.lu.se

 

Blankett
Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09