Utvärdering

För att garantera god kvalité och förbättra den terapeutiska verksamheten på vår mottagning görs kontinuerligt utvärderingar av terapierna. Detta innebär att du får fylla i ett antal frågeformulär om din livssituation och om din hälsa före och efter behandlingen.

Alla uppgifter i sådana utvärderingar avidentifieras, för att garantera din anonymitet. De enda som får tillgång till materialet är de ansvariga på mottagningen samt de studentterapeuter som engageras att utföra själva undersökningen. 

Forskning

Eftersom vi är en universitetsinstitution ingår forskning som en del av vår verksamhet. Forskningen bidrar till att öka förståelsen för den psykoterapeutiska metoden. Därigenom blir den hjälp vi erbjuder människor allt bättre. Självfallet är deltagande i forskning helt frivillig och du kommer att bli tillfrågad om du vill delta och ge ditt samtycke skriftligen. Ditt ställningstagande får inga negativa konsekvenser för din behandling.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva-Lena Hansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
 

Uppdaterad: 2014-03-21

Tidsbokning

Eva-Lena Hansson
Gunilla Ahlin

Tel: 046-222 91 24

 

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09