Jämställdhet, likabehandlig och mångfald

Den övergripande målsättningen är att säkerställa att verksamheten vid Institutionen för psykologi bygger på jämställdhet, likabehandling samt etnisk och social mångfald.

Det innebär att anställda och studenter vid institutionen ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar och behandlas och bedömas lika oberoende av kön, etnisk eller social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet/uttryck och ålder.

Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2014


Kommittén för jämställdhet, likabehandling och mångfald 

Kommitténs arbetsuppgifter är att inventera, bevaka och informera om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor som är relevanta för institutionen. Målsättningen är att höja kunskapsnivån och engagemanget för dessa frågor hos institutionens personal och studenter, samt att inkomma med konkreta åtgärdsförslag till styrelsen.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Emma Bäck
Sidansvarig:  Jenny Pettersson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen

Uppdaterad: 2014-09-01

Kontakt

Emma Bäck
Universitetslektor
Institutionen för psykologi

Tel:
+46462221772

E-post:
emma.back@psy.lu.se

 
Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09