Henrik Levinsson

Henrik Levinsson är universitetslektor sedan 2009. Han disputerade 2008 på en avhandling om personlig autonomi inom psykiatri.
Forskarutbildningen genomfördes vid Vårdalinstitutets forskarskola, forskningsplattformen för psykiatri.

Henrik undervisar bland annat i statistik, rättspsykologi, översiktskurs i psykologi, etik och vetenskapsteori. Han handleder också examensarbeten på psykologprogrammet.

Tydlig koppling mellan ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa

Henrik Levinsson har tillsammans med Magnus Jiborn kartlagt den ekonomiska situationen hos personer med psykisk funktionsnedsättning. I rapporten konstateras att dessa personer utgör en mycket ekonomiskt utsatt grupp i samhället. Studien är gjord för VetSam ­institutet för vetenskap och samhälle, på uppdrag av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och myndigheten Handisam.

Artikel i DN

Läs rapporten

Bästa föreläsare vårterminen 2010

Lunds Samhällsvetarkårs pris för bästa föreläsare vårterminen 2010 går till universitetslektor Henrik Levinsson, Institutionen för psykologi.

 

Undervisar med entusiasm

Man märker att Henrik brinner för det han håller på med. Hans entusiasm, kunnighet och förmåga att sätta in ämnena i praktiska sammanhang är oerhört stimulerande för oss studenter.

Föredömligt strukturerad

Henrik är mån om att inte bara själv lära ut, men även att vi studenter ska lära in. Det finns inom retoriken en regel som säger "säg vad du vill säga – säg det – säg vad du har sagt". Den har Henrik föredömligt tagit till sig. Hans föreläsningar är väl planerade och tydligt strukturerade, samtidigt som det alltid finns utrymme för frågor och spännande diskussioner. Kritiskt tänkande och sunt ifrågasättande står högt i kurs i Henriks undervisning!

”Good timing”

Henrik är duktig på timing och drar gärna aktuella debatter och frågeställningar in i undervisningen. Hans föreläsningar blir därmed ett berikande supplement till - och inte bara en genomgång – av kurslitteraturen. Henrik bjuder frikostigt på sig själv, har humor och självdistans och, inte minst, en hög grad av saklighet. Han "samlar upp" och flätar gärna in en oväntad fråga eller två, vilket gör att man känner sig aktivt indragen i föreläsningarna.
Finns det ett högre betyg än att vi studenter ser fram emot var enda en av Henriks föreläsningar?

Jenny Pobiega, ordförande Lunds Samhällsvetarkår
Carolin Jansson, ordförande utbildningssutskottet
Mette Clausen-Bruun, kursombud

Aktuella projekt

Kognitiv förmåga hos patienter

Henriks forskningsintresse finns i gränslandet mellan psykologi, filosofi och medicin. För närvarande leder han ett forskningsprojekt om tvångsvård inom psykiatrin. Syftet med projektet är att studera det sociala nätverkets betydelse för en individs förmåga att vara autonom, samt GAF-skalan (Global Assessment of Functioning) som är ett mätinstrument som används inom psykiatrin för att mäta bland annat kognitiv förmåga hos patienter.  

Publikationer

Autonomy and Metacognition: A Healthcare Perspective, 2008 (avhandling)

"Den självbestämmande individen" i Etiska utmaningar i Hälso- och sjukvården, 2006, Studentlitteratur

Publikationer


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-09

Kontaktinformation

Henrik Levinsson
FD, univ. lektor
Department of Psychology

Telefon
+46 46 222 97 14

e-post
henrik.levinsson@psy.lu.se

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09