Etzel Cardeña

Centrum för forskning om medvetande och anomalistik psykologi, CERCAP

Etzel Cardeña leder CERCAP, Centrum för forskning om medvetande och anomalistik psykologi. 

Han och hans medarbetare forskar om anomalistiska upplevelser, neurofenomenologi av hypnotiska fenomen, hög hypnosbarhet och dissociation, förhållandet mellan hypnosbarhet och prestanda i psi uppgifter, och förhållandet mellan dissociation och trauma.

CERCAP (Nytt fönster)

Streck

Etzel Cardeña nyligen fått Charles Honorton Integrative Contributions Award 2013 av Parapsychological Association.

Streck

Hans mer än 250 publikationer inkluderar den inflytelserika boken Varieties of Anomalous Experience (i en andra upplaga) och 2011 Altering consciousness. Multidisciplinary perspectives. Volume I. History, culture, and the humanities. and Volume II. Biological and psychological perspectives.

Etzel Cardeña innehar Thorsen professur i psykologi inklusive parapsykologi och hypnos. Han är vald "fellow" till American Psychological Association (APA) och Föreningen för Psychological Science (APS) bland andra organisationer.

Professor Etzel Cardeña undervisar om förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, samt klinisk och experimentell hypnos. Han utför forskning och handleder forskning inom sina intresseområden.

Etzel Cardeña är konstnärlig ledare för International Theatre of Malmö och har arbetat inom teatervärlden som regissör, skådespelare och författare i México, USA och Sverige.

Publikationer


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-09-04

Kontaktinformation

Etzel Cardeña
Professor
Institutionen för psykologi

Tel:
046-222 87 70

E-post:
Etzel.Cardena@psy.lu.se

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09