Margot Bengtsson


Undervisning

Margot Bengtsson undervisar i Genuspsykologi, vetenskapsteori och i kvalitativa metoder på såväl Fristående kurser som på Psykologprogrammet.

Forskning


Könssubjektivitet i förändring

1970-talets kvinnorörelse och kvinnoforskning innebar en dramatisk förändring i samhället med avseende på:

  • människosyn; innebörden av begreppen kvinnligt och manligt
  • samhällssyn; innebörden av kvinnors och mäns positioner i samhället
  • kunskapssyn; innebörden och effekten av psykologins dominerande vetenskapsteori vid forskning på kvinnor och män.

Med kohortstudier och longitudinella studier ges en unik möjlighet att följa den samhälleliga, sociala och psykokulturella omvandlingsprocess av uppväxt, familj, utbildning och framtidsplaner beträffande arbetsrelationer, makt- och jämställdhetsrelationer och kärleksrelationer, som 1970-talets kvinnorörelse inneburit för olika grupper av ungdomar som sökte sig till Lunds universitet "före" och "efter" 1970-talets kvinnorevolt, dvs 1959 (före) och efter, dvs 1976, 1984, 1993 och 2003.

Resultaten från de dominerande förändringarna mellan 1959-1993, är samlade, dels i en svensk monografi: "Tid, rum, kön och identitet" (Studentlitteratur, 2001), dels i en längre engelsk artikel i: "The International Journal of Critical Psychology": Gendered subjectivity in Sweden 1959-1993, Psychological discourses of gendered subjectivity in relation to history, materiality, political appeals and psychological truth-regimes. What about 2007? (19, 2007,147-183).

Studien från 2003 är en longitudinell uppföljningsstudie av ungdomarna intervjuade 1993. Den kommer att redovisas i en monografi med titeln: Kön och Subjektivitet- Feministisk psykologi möter Postmodern Genusteori.

Publikationer


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-30

Kontaktinformation

Margot Bengtsson
Docent, universitetslektor
Institutionen för psykologi

Tel:
046-222 91 17

E-post:
Margot.Bengtsson@psy.lu.se

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09