Neuropsykologi

 

Föreståndare

Aki Johanson, fil.dr., professor
Kognitiva och affektiva förändringar vid organisk demenssjukdom, ångest och depression. Funktionell och morfologisk hjärnavbildning vid elektrokonvulsiv behandling.

Magnus Lindgren, fil.dr, professor
Funktionella elektrofysiologiska studier av bl.a. språk och tidig kognitiv utveckling.

Forskare/Lärare

Roger Carlsson, fil.dr.
Störningar av kognition och uppmärksamhet vid schizofreni.
roger.jv.carlsson@telia.com

Mikael Johansson, fil.dr., professor
Funktionella hjärnavbildningsstudier av minnesfunktioner.

Magnus Lindén (F. Magnus R. Larsson), fil.dr., universitetslektor
Förhållandet mellan olika typer av ångest och exekutiva kontrollfunktioner under och efter exponering av stressfulla förhållanden.

Martin Lövdén, fil.dr.
Kognitivt och neuronalt åldrande, specifikt på graden och naturen av plasticitet av kognitiva förmågor och underliggande neuronala processer i hög ålder.
Martin.Lovden@psy.lu.se

Jarl Risberg, fil.dr., professor em.
Funktionell hjärnavbildning av friska personer och patienter med olika former av hjärnsjukdom. Vidareutveckling av metodik för funktionell hjärnavbildning.
Jarl.Risberg@psy.lu.se

Eva Tideman, fil.dr.
Långtidsuppföljning av för tidigt födda barn.
Eva.Tideman@psy.lu.se 

Susanna Vestberg, fil.dr.
Subjektiv minnesstörning och dess samband med neuropsykologiska testprestationer, personlighetsvariabler och stress. Differentialdiagnostik vid misstänkt organisk demenssjukdom.

Kai Österberg, docent, lektor
Utmattningssyndrom – Etiologi, konsekvenser för känsloliv och kognitiv förmåga, diagnostik, screening och intervention/behandling

Post doc

Ines Bramao
ines.bramao@psy.lu.se

Richard Dewhurst

Roger Johansson

Johan Mårtensson
Johan.martensson@psy.lu.se

 

Doktorander

Andreas Falck, doktorand
Andreas.Falck@psy.lu.se

Robin Hellerstedt, doktorand
Robin.Hellerstedt@psy.lu.se

Kristina Borgström, doktorand
Neurala och kognitiva aspekter av barns tidiga språkutveckling

Richard Stenmark, doktorand
Kognitiv rehabilitering av patienter med psykos.
Richard.Stenmark@psy.lu.se

Emelie Stiernströmer, doktorand
Elektrofysiologiska studier av interaktionen mellan episodiska minnesfunktioner och emotionsreglering.

Ingrid Tonning Olsson, doktorand
Kognitiva sena komplikationer efter hjärntumörer hos barn. 

Sofia Åkerlund, doktorand
Sofia.Akerlund@psy.lu.se


Tillbaka

Sidansvarig: Webbansvarig@psy.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
 

Uppdaterad: 2014-11-14

Föreståndare

Aki Johanson
professor
Institutionen för psykologi

Aki.Johanson@med.lu.se

 

Magnus Lindgren
Professor
Institutionen för psykologi

Magnus.Lindgren@psy.lu.se

 

 

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09