Rekrytering och urval av personal

Temakurs, 15 hp. HT+VT, halvfart. Nätkurs (helt distansbaserad).


Kurskod: PSYB20
Språk: Svenska


Kursen vänder sig till dig som vill få en orientering om psykologiska aspekter på hur man rekryterar och väljer ut personer vid anställning. Du kommer också att utveckla din förmåga att kritiskt granska och värdera olika metoder i sammanhanget. Efter genomgången kurs kommer du att ha grundläggande kunskaper i de mest relevanta psykologiska teorierna för urval och rekrytering: personlighetsteori, motivationsteori och begåvningsteori (ofta intelligens). Du kommer också att få viss kännedom om psykologisk mät- och testteori och olika mätmetoders tillförlighet och giltighet.

All undervisning och examination är internetbaserad och kräver tillgång till dator/Internet/e-mail. Kursen är helt distansbaserad och har inga fysiska träffar.

Kursen gavs för sista gången HT2012. Studenter med oavslutade moment hänvisas till kursansvarig Ingela Steij Stalbrand.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Kemdal Pho
Sidansvarig:  Anna Hjalmers Mattsson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen

Uppdaterad: 2013-03-06

Kursinformation

Luvit
Ämnesguide


Kursplan

Observera att länkarna nedan öppnas i nytt fönster:

Kursplan med litteraturlista VT12-HT12

Kursplan med litteraturlista VT11-HT11


Föregående års material

Gamla kursplaner

 

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09