Klinisk psykologi

är den del av psykologin som handlar om

  • förståelse och förklaring av psykiska störningar (psykopatologi)
  • psykologiska faktorer som påverkar somatiska sjukdomar (psykosomatik), och
  • behandling av dessa med psykologiska metoder – dvs. olika former av psykoterapi.

Den kliniska psykologin innehåller en mängd olika skolbildningar eller traditioner som bygger på vitt skilda teorier, använder olika typer av forskningsmetodik, och arbetar med olika behandlingsmetodik. De tre stora riktningarna idag är den psykoanalytiska/ psykodynamiska, den kognitiva/beteendeinriktade och den familjeterapeutiska, men även inom dessa riktningar finns en stor variation av teorier, forskningsansatser, och terapeutiska metoder. Denna mångfald av teorier, metoder, tänkesätt och förhållningssätt innebär att den kliniska psykologin idag befinner sig i en mycket spännande och dynamisk fas, med stora möjligheter till nya kreativa kombinationer av insikter från olika håll.

Forskare på avdelningen

 


Tillbaka

Sidansvarig: Webbansvarig@psy.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
 

Uppdaterad: 2013-01-28

Avdelningsföreståndare

Lars-Gunnar Lundh
Professor
Institutionen för psykologi

Tel:
046-222 36 47

E-post:
Lars-Gunnar.Lundh@psy.lu.se

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09