Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Utbildningsterapi

Utbildningsterapi

Utbildningsterapi ingår som obligatoriskt inslag i PSP. 

På ledningsgruppsmötet 16/5 2012 beslutades att utbildningsterapi endast ska vara en delkurs inom F I, PSPN01, och utgår från kursplanen för F II, PSPP02.
    Utbildningsterapin ska påbörjas senast termin 4 och avslutas senast termin 9. 

På ledningsgruppsmötet 17/4 2013 beslutades att skära ner antalet gånger utbildningsterapi till 30 gånger individualterapi (från som tidigare 50 gånger); se protokoll 3:2013, § 9.
   På ledningsgruppsmötet 11/12 2013 beslutades att detta ska träda i kraft för de studenter som börjar termin 3 ht14; se protokoll 8:2013, § 8.

För möjligheter att dela upp sin utbildningsterapi, se aktuell kursplan - PSPN02, F I, för terminerna 8 och 9 ht15, och PSPR07, kurs 7, för terminerna 3, 4, 5, 6 och 7 ht15.

Personen man går i utbildningsterapi hos ska vara legitimerad psykoterapeut. Det är önskvärt att personen också är legitimerad psykolog, men det är alltså inget krav. Se vidare i kursplanen.


Ekonomiskt bidrag

Institutionen har beslutat att höja ersättningen till 400 kr/tim för individualterapi. Se protokoll 2:2011§ 5 a samt bilaga till kallelse 2:2011. Höjningen gäller för terapi som en student har gått efter 1 juli 2011. Ersättning för terapi genomförd till och med 30 juni är 350 kr/tim. Ersättningen för gruppterapi är 145 kr/tim och  för parterapi högst 400 kr/tim. För studenter som följer kursplan PSPN02 eller PSPR07 och där följer alternativ B gäller att ersättningen för gruppterapi är högst 200 kr/tim.
 

Utbetalning

För utbetalning av ersättning från institutionen ska särskild blankett användas. Endast en räkningsblankett per inlämning, oavsett antal kvitton. Blanketten går att fylla i på nätet men du måste skriva ut den för underskrift.

Originalkvitton måste lämnas. Får du faktura/räkning ska denna lämnas in i original tillsammans med underlag på att betalning till terapeuten är gjord. Utbetalning sker tidigast från och med termin 3. Studerande som påbörjat utbildningsterapi termin 1 eller 2, har också möjlighet till bidrag enligt ovan förutsatt att terapeuten är legitimerad. Bidrag utgår endast till aktiva studerande.

Utbetalningen sker via universitetets lönesystem via Nordea. Vill du att insättningen ska skickas vidare till ditt konto i annan bank? Då måste du fylla i och skicka in den så kallade Nordea-blanketten; skicka antingen in den själv eller lämna till PSP's expedition. Nordea måste ha dessa uppgifter senast 10 bankdagar före utbetalningsdag. Detta behöver man bara gör en gång, om man inte byter bank.


Obligatoriskt seminarium 

Vid mitten av termin 2 ger kursansvarig ett obligatoriskt seminarium för närmare information och samtal kring utbildningsterapin. Frågor som gäller terapeutens kompetens och inriktning eller som gäller dispens, bidrag m m skall diskuteras med kursansvarig eller med studierektor.

Sidansvarig:

DELKURSANSVARIG LÄRARE

Eva Malmberg

Eva.Malmberg [at] psy.lu.se

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se