Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tentamen och examination

Examinationskrav och examinationsformer varierar från kurs till kurs. Vanligtvis anordnas dock vid slutet av varje delkurs ett skriftligt prov samt efter fem veckor möjlighet till omtentamen. I slutet av augusti erbjuds dessutom s k uppsamlingsskrivningar, vilket innebär att samtliga kurser som givits under läsåret det gångna kan tenteras av.

På vissa delkurser ges även andra examinationsmöjligheter, såsom löpande muntlig eller skriftlig examination, dvs man tenteras­ kontinuerligt under kursens gång, till exempel genom att aktivt delta i obligatoriska seminarier. Andra vanliga examinationsformer är uppsatsskrivning, projektarbete och hemtentamen.

Nätbaserade

Examination på de internetbaserade kurserna sker helt och hållet via nätet.

Tentamensregler

Skrivningarna börjar och slutar prick på i skrivschemat angivet klockslag. Den som kommer mer än 30 minuter för sent har ej rätt att delta i skrivningen om någon lämnat skrivlokalen. Sen ankomst till skrivningen skapar oro och störningar i skrivsalen och ökar risken för fusk. Visa hänsyn till dina kurskamrater - infinn dig i tid!

Legitimation måste alltid uppvisas!

Under de första 30 minuterna av skrivningstiden får ingen lämna skrivningslokalen. Detta gäller även om du avser att avbryta skrivningen.

Kom ihåg att stänga av ev mobiltelefon!

Betygsgrader

Betygskalan omfattar betygsgraderna:

  • Underkänt, E, D, C, B, A. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E.
  • GODKÄND, UNDERKÄND

Omprov i betygshöjande syfte är inte tillåtet.

Resultat och utkvittering

Skrivningsresultaten anslås på institutionens anslagstavla. Betyg införes i Ladok under förutsättning att samtliga obligatoriska moment är klara.

Du har alltid möjlighet att kontakta examinator för genomgång av din skrivning. Skrivningarna kan kvitteras ut på expeditionen så snart de är rättade. Ej utkvitterade skrivningar arkiveras därefter på institutionen under ett år.

Observera att ev felräknanden eller andra uppenbara fel vid rättandet måste påpekas innan du kvitterar ut din skrivning.

Omprövning av rättning av tentamen måste lämnas in skriftligt.

Omprövning av rättning av tentamen (PDF)

Skrivningsanmälan

Skrivningsanmällan behöver endast inlämnas till omprov samt av den som är omregistrerad. Detta skall göras senast en vecka före aktuellt skrivningsdatum via mail till studentexpeditionen eller i pärmen på expeditionen - P129.

liselott.nilsson_johansson [at] psy.lu.se

sinnamon.varsamouli [at] psy.lu.se

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se