Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Deltagandeforskning

Extrem aktivism? Psykologiska faktorer bakom protestbeteende

Tidigare forskning visar att det sätt som medborgare deltar i den politiska beslutsprocessen har förändrats under de senaste årtiondena. Inom både Europa och Sverige ökar betydelsen av protestaktiviteter, som demonstrationer, bojkotter och namninsamlingar. Det generella syftet med detta projekt är att förklara varför vissa individer deltar i protestaktiviteter. Dessutom vill vi undersöka om individer med mer extrema attityder i högre utsträckning deltar i politiska protestaktiviteter, och i så fall varför?

Två huvudförklaringar
Här utgår vi från två huvudförklaringar som lyfts fram i litteraturen:

(1) Politisk aktivitet är instrumentell: Individer blir mer politiskt aktiva när de förväntar sig att få ut något i termer av kollektiva utfall.

(2) Politisk aktivitet är expressiv: Individer blir mer aktiva när de förväntar sig att få ut mer i termer av psykiskt välbefinnande, såsom att få uttrycka sin åsikt, att tillhöra en grupp, att känna sig omtyckt och uppskattad, och att inte bli utestängd. Projektet är mångvetenskapligt och bygger på ett samarbete mellan forskare från statsvetenskap och psykologi. Projektets empiriska analyser bygger på flera olika tillvägagångssätt, däribland en webbenkät, laboratorieexperiment och en fältstudie där individer som deltar i protestaktiviteter undersöks.

Finansieras av Vetenskapsrådet
Den här typen av experimentella studier har sällan genomförts i forskningen om politiskt deltagande. Flera statsvetare har insett fördelarna med experiment när man undersöker orsaker till individers beteende och den experimentella statsvetenskapliga forskningen är på frammarsch. Inom den psykologiska forskningen är den experimentella metoden sedan länge accepterad, men har hittills inte använts i stor utsträckning för att studera varför vissa individer är mer politiskt aktiva än andra. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och projektperioden är 2011-2014.

Aktuellt

Resultat från en delstudie presenterades på ECPR (European Consortium for Political Research) konferens i Bordeaux, september. Se ”Publikationer och presentationer” för mer info.

14-08-25
Under sommaren och hösten har vi varit ute och presenterat resultat från flera studier i projektet. Bland annat nya data om personlighet och politiskt deltagande.

Publikationer och presentationer

13-11-11
Nu finns den första artikeln i tryck! Du hittar den under ”Publikationer och presentationer”

13-10-08
Nu är rapporten från webbundersökningen färdigställd! Du hittar den under ”Publikationer och presentationer”

Sidansvarig:

Vita blommor

Kontakt

Emma Bäck
Emma Bäcks forskning
Emma.Back [at] psy.lu.se

Hanna Bäck
Hanna Bäcks forskning
Hanna.Back [at] svet.lu.se

Henry Montgomery
hmy [at] psychology.su.se

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se