Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nätverket för social kognition

Social kognition handlar om hur människor uppmärksammar, kategoriserar, minns och tolkar sin sociala omgivning, samt vilken påverkan detta har på beteende. För närvarande består nätverket av följande forskare, som samarbetar i olika konstellationer.

Fredrik Björklund
Processer bakom moralbedömningar, stereotypering och diskriminering.

Emma Bäck
Social exkludering och dess effekter på politiskt deltagande, och radikalisering. Språk och genus, framförallt hur pronomenet hen påverkar kognitiva processer och konstruktioner av kön.

Martin Bäckström
Personbedömning i vardagen och arbetslivet.

Arvid Erlandsson
Hur objektiva situationer samt subjektiva tolkningar och känslor påverkar vår motivation att hjälpa andra. Hur emotionellt och analytiskt tänkande påverkar moraliskt beslutsfattande och hjälpande.  

Öyvind Jörgensen
Undersökning av implicita attityder till människors in- och utgrupper.
Oyvind.Jorgensen [at] psy.lu.se

Dennis Kahn
Hur psykologiskt avstånd påverkar reaktioner på dilemman där olika moraliska värderingar ställs mot varandra. Särskilt fokus på tillämpad forskning om konflikter mellan grupper.
Dennis.kahn [at] psy.lu.se

Anna Lindqvist
Hur stereotyper om fattiga ser ut, och hur dessa stereotyper påverkar bedömningar av samt beslut kring personer som ingår i gruppen “fattiga”.

Jean-Christophe Rohner
Implicita och explicita attityder; representation, konsekvenser och mätning. Matematiska modeller och konstruktvaliditet. Artificiell intelligens för komplexa beslut inom psykologin.

Una Tellhed
Socialpsykologiska processer bakom könsskillnader, med frågeställningar som t ex ”Hur uppstår könsskillnader i yrkesintressen?” ”Varför begär kvinnor lägre lön än män i löneförhandlingar?”.

Samantha Sinclair
Socialpsykologiska förklaringar till skillnader mellan mäns och kvinnors yrkesval.  Även människors föreställningar om diskriminering och hur man påverkas av dessa.
Samantha.Sinclair [at] psy.lu.se

Sima Wolgast
Hur ett systematiskt rekryteringsförfarande kan minska diskriminering gentemot rasifierade personer i en urvalssituation.
Sima.Wolgast [at] psy.lu.se

Kontakt

Fredrik Björklund
Professor

046-222 87 75
Fredrik.Bjorklund [at] psy.lu.se

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se